Tên sản phẩm Ốc nhảy
Kích thước M3, M3.5,M4, M5, M6
Vật liệu
Màu xi