Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ
Kích thước M3, 36., 4.2
Vật liệu Sắt, Inox
Màu xi