Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ
Kích thước 4mm
Vật liệu Inox
Màu xi