Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ
Kích thước 4mm
Vật liệu Thép, Inox, Nhôm
Màu xi