Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ
Kích thước M3, M3.5, M4, M5
Vật liệu Thép, Inox, Nhôm
Màu xi