Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ có khía
Kích thước M3, M4, M5, M6
Vật liệu Inox
Màu xi