Tên sản phẩm Trụ ren tự giữ
Kích thước M 3, .112-40(4#-40)
Vật liệu Inox, Nhôm
Màu xi