Tên sản phẩm Ốc tự giữ
Kích thước M3, M4, M5
Vật liệu Inox, Nhôm
Màu xi

Sản phẩm cùng loại